_چراغارو من خاموش کنم یا تو؟!

+من...

بخشی از کتاب:«...یاد پدر افتادم که میگفت:نه با کسی بحث کن،نه از کسی انتقاد کن.هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست وخودت را خلاص کن.آدم ها عقیده ات را که می پرسند،نظرت را نمیخواهند.میخواهند با عقیده خودشان موافقت کنی.بحث کردن با آدم ها بی فایده ست.»

به قلم:زویا پیرزاد.